Wstęp [Boska Komedia]

Wstęp [Boska Komedia]

by Julian Korsak

NOOK Book(eBook)

$0.49

Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
WANT A NOOK?  Explore Now
LEND ME® See Details

Overview

Julian Korsak

Poeta i tłumacz, syn poety Rajmunda Korsaka. Przedstawiciel romantyzmukrajowego (w odróżnieniu od nurtu romantyzmu emigracyjnego, z przyczynoczywistych zasadniczo odmiennego). Studiował wraz z Mickiewiczem naUniwersytecie Wileńskim, od tego czasu łączyła go też znajomość zAntonim Odyńcem. Jego poezję uznaje się za naśladowanie Mickiewicza,któremu początkowo przypisywano niektóre wiersze, m.in. ,Dumanie doLaury. Wiersze Pielgrzym i Barkarola zostały spopularyzowanejako pieśni z muzyką Stanisława Moniuszki. Tłumaczył Shakespeare'a(Romeo i Julia), Horacego, Schillera, Lamartine'a, Byrona(Więzień Czyllonu, Lara, Oblężenie Koryntu). Część jegotwórczości zalicza się do nurtu polskiego byronizmu (m.in. Bejram).Największym jego dokonaniem poetyckim jest pierwsze pełne tłumaczeniena język polski Boskiej Komedii Dantego.

Ur. 13 lutego 1806 r. w Słonimiu
Zm. 30 sierpnia 1855 r. w Nowogródku
Najważniejsze dzieła: Dumanie do Laury, Melodia irlandzka z Moore'a, Pielgrzym, Barkarola, Bejram, Kamoens w szpitalu, Twardowski czarnoksiężnik

Product Details

BN ID: 2940153420189
Publisher: Booklassic
Publication date: 08/05/2016
Series: Wstęp [Boska Komedia]
Sold by: PUBLISHDRIVE KFT
Format: NOOK Book
File size: 300 KB

Customer Reviews