PRINCE2 - Skuteczne zarzadzanie projektami

PRINCE2 - Skuteczne zarzadzanie projektami

by AXELOS LIMITED

NOOK Book(eBook)

$96.99 $129.00 Save 25% Current price is $96.99, Original price is $129. You Save 25%.

Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
WANT A NOOK?  Explore Now
LEND ME® See Details

Overview

Zaktualizowane wytyczne na rok 2017 (zmienione po raz pierwszy od 2009 roku), kładą duży nacisk na skalowalność i elastyczność metodyki oraz na to, jak najlepiej dostosować ją do złożoności i specyficznych wymagań projektu.

Najlepsze praktyki reprezentowane przez metodykę PRINCE2 są wspierane przez system

oferujący trzy poziomy certyfikacji: Foundation, Practitioner i Professional.

Metodyka PRINCE2 składa się z siedmiu tematów, zasad i procesów oraz wyposaża praktyków

w umiejętności i wiedzę do zarządzania projektami w szerokim zakresie środowisk.

„Od czasu do czasu słyszymy, że jedyną stałą na świecie jest zmiana, a PRINCE2 ewoluuje,

aby reagować na zmiany w praktyce biznesowej. Jednocześnie kluczowe elementy PRINCE2

pozostają stałe: zakorzenione w realiach życia zawodowego i jak zawsze odpowiednie. Siła tej metodyki wywodzi się z dziesiątek lat najlepszych praktyk zarządzania projektami w różnych

organizacjach i branżach”

Peter Hepworth, dyrektor generalny AXELOS

GŁÓWNE KORZYŚCI Z AKTUALIZACJI

Zwiększony nacisk na dostosowanie PRINCE2 do potrzeb organizacji i różnorodnych środowisk projektowych

Ukazuje większy związek między tematami i zasadami

Zmiana struktury rozdziałów „Tematy” w celu uwzględnienia typowych przykładów

dostosowania

Zapewnienie lepszych wytycznych w zakresie praktycznego zastosowania metodyki,

z licznymi przykładami i wskazówkami

W podręczniku wprowadzono udoskonalenia struktury i formatu, aby ułatwić nawigację

i korzystanie z niego

Zaktualizowane wskazówki i egzaminy zostały opracowane w ramach współpracy z ponad 100 członkami zespołu twórców, w tym praktyków, trenerów i konsultantów

Znana struktura PRINCE2, składająca się z siedmiu zasad, tematów i procesów, pozostała niezmienna

Product Details

ISBN-13: 9780113315772
Publisher: The Stationery Office Ltd
Publication date: 07/30/2018
Sold by: Barnes & Noble
Format: NOOK Book
Pages: 406
File size: 7 MB

Customer Reviews