Insumansumane Zika-Alice

Insumansumane Zika-Alice

Paperback

$15.95
Members save with free shipping everyday! 
See details

Overview

"Insumansumane zika-Alice" liqoqo lenganekwane eza­bhalwa nguCharles Lutwidge Dodgson ebhala engu­Lewis Carroll, okuligama elisetshenziswa emibhalweni yakhe. OkaDodgson wabhala inganekwane zakhe ezibhalela amantombazana amathathu ayizelamani, enye igama layo ingu-Alice. Lelo qoqo lenganekwane ladindwa okokuqala ngo-1865 anduba libe ngolunye lwengwalo zabantwana ezidume kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Selatolikelwa endimini ezinengi kakhulu labuye lahlelwa ukuthi lidlalwe kumabonakude. Lolu gwalo olutolikelwe esiNdebeleni sase­Zimbabwe lungomunye wemizamo yokuqala yokuthi ugwalo lukaDodgson lutholakale endimini zesiNtu ngesikhathi kuthakazelwa ikhulu lamatshumi amahlanu eminyaka kusukela insumansumane zika-Alice zidindwa ngokokuqala olimini lwesiNgisi. --- "Insumansumane Zika-Alice" is the first translation of "Alice's Adventures in Wonderland" into the Ndebele language of Zimbabwe. Alice's tales were written by Charles Lutwidge Dodgson, under his pen name Lewis Carroll for three little sisters, one of whom was named Alice. The tales were first published in 1865 and have become one of the leading classics in children's literature. They have been trans­lated into numerous languages and adapted for television. The present translation into Ndebele is one of the first efforts to have the text in African languages as part of the celebrations of the 150th anniversary of the publication of the original text.

Product Details

ISBN-13: 9781782011132
Publisher: Evertype
Publication date: 07/24/2015
Pages: 162
Product dimensions: 5.50(w) x 8.50(h) x 0.37(d)

About the Author

Date of Birth:

January 27, 1832

Date of Death:

January 14, 1898

Place of Birth:

Daresbury, Cheshire, England

Place of Death:

Guildford, Surrey, England

Education:

Richmond School, Christ Church College, Oxford University, B.A., 1854; M.A., 1857

Customer Reviews