C? Máy Th?i Gian: The Time Machine, Vietnamese edition

C? Máy Th?i Gian: The Time Machine, Vietnamese edition

by H. G. Wells

Paperback

$9.99
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Tuesday, December 17

Overview

Một nhà khoa học dũng cảm du hành tới một tương lai đầy gánh nặng với những hy vọng lớn nhất của chúng ta ... và những nỗi sợ hãi đen tối nhất của chúng ta.

Một cú kéo của cỗ máy thời gian Đòn bẩy đẩy anh ta đến tuổi Trái đất đang dần chết. Ở đó, anh phát hiện ra hai chủng tộc kỳ quái, những người sáng chói trên mặt đất và những quái vật dưới mặt đất, người không chỉ tượng trưng cho tính hai mặt của con người, mà còn đưa ra một bức chân dung đáng sợ về những người đàn ông của ngày mai.

Product Details

ISBN-13: 9788981153236
Publisher: Classic Translations
Publication date: 07/07/2019
Pages: 100
Sales rank: 869,165
Product dimensions: 6.00(w) x 9.00(h) x 0.21(d)

About the Author

H.G. Wells (1866-1946) published his first novel, The Time Machine, to critical and popular acclaim in 1895. Socially progressive and visionary in intellect, he became one of the most prolific writers of his generation. Through books like The Invisible Man and War of the Worlds, he explored a wide variety of social, philosophical, and political ideas through the medium of what we now call science fiction.

Date of Birth:

September 21, 1866

Date of Death:

August 13, 1946

Place of Birth:

Bromley, Kent, England

Place of Death:

London, England

Education:

Normal School of Science, London, England

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews