?????? ??????? ?????: The Island of Dr. Moreau, Armenian edition

?????? ??????? ?????: The Island of Dr. Moreau, Armenian edition

by H. G. Wells

Paperback

$11.99
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Thursday, September 19

Overview

Խաղաղ օվկիանոսում խեղդամահ եղած ջենթլմենը մութ գաղտնիքների, տարօրինակ արարածների եւ առիթ է առաջադրվելու իր կյանքի համար:

Դոկտոր Մուրուի կղզին, ընթերցողին հարցնում է բնական գիտությունների սահմանները եւ տղամարդկանց եւ գազանների միջեւ տարբերությունը: Գիտության գեղարվեստական, ռոմանտիկ եւ փիլիսոփայական ճարմանալների մի տարօրինակ խառնուրդ, վաղ գիտական ֆիկցիայի չափանիշներից է:

Product Details

ISBN-13: 9788767035466
Publisher: Classic Translations
Publication date: 06/08/2019
Pages: 176
Product dimensions: 6.00(w) x 9.00(h) x 0.38(d)

About the Author

H.G. Wells (1866-1946) published his first novel, The Time Machine, to critical and popular acclaim in 1895. Socially progressive and visionary in intellect, he became one of the most prolific writers of his generation. Through books like The Invisible Man and War of the Worlds, he explored a wide variety of social, philosophical, and political ideas through the medium of what we now call science fiction.

Date of Birth:

September 21, 1866

Date of Death:

August 13, 1946

Place of Birth:

Bromley, Kent, England

Place of Death:

London, England

Education:

Normal School of Science, London, England

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews