Paperback

$7.99
Members save with free shipping everyday! 
See details

Overview

Quyển sách này không đặt nặng về lý thuyết mà chú trọng nhiều đến sự thực hành. Tác giả - Joseph Goldstein - là một thiền sư Hoa Kỳ. Ông đã sống nhiều năm ở Thái Lan và Ấn Độ để học thiền Vipassana, một pháp thiền quán thuộc truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, dưới sự hướng dẫn của các vị thiền sư nổi tiếng đương thời như Munindra, Goenka, Sayadaw... Sau một thời gian, ông trở về Hoa Kỳ để mở một thiền viện và hướng dẫn những khóa tu thiền nhiều ngày tại Barre, Massachusetts. Hiện nay, thiền viện này có số thiền sinh đến tham dự mỗi năm rất đông, trong đó có cả những bậc xuất gia.

Joseph Goldstein là một vị thầy rất đặc biệt. Ông có lối dạy giản dị và trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề. Lời ông nói rất rõ ràng và dễ hiểu, vì nó được xuất phát từ kinh nghiệm thực hành. Trong sách này, ta có thể cảm nhận được rằng những lời ông dạy đều được bắt nguồn từ sự chứng nghiệm của chính ông qua công phu thực tập thiền quán nhiều năm.

Joseph Goldstein dạy thiền Vipassana như là một phương pháp giúp ta nhìn thấy được chân tướng của sự vật, không bị thành kiến, óc phân biệt làm lu mờ. Những bài pháp của ông gồm những phương thức thực hành thực tiễn, dạy cho ta cách sống không dính mắc, với một tâm từ bao la. Những bài giảng của ông bao giờ cũng pha lẫn đôi chút khôi hài, và điều đó giúp cho người nghe cảm thấy thoải mái hơn, nhất là khi phải tu tập tích cực liên tục trong nhiều ngày.

Đây là một quyển sách thực hành, một kim chỉ nam cho những ai muốn học về thiền quán Vipassana. Sách này ghi lại những bài giảng, lời chỉ dẫn của ông Goldstein dành cho một khóa tu ba mươi ngày. Trong đó có cả phần trả lời những thắc mắc, khó khăn do các thiền sinh nêu lên sau mỗi ngày thực tập. Cả khóa tu thiền ba mươi ngày được diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối, chỉ trừ phần vấn đáp. Chương trình mỗi ngày gồm có ngồi thiền và đi kinh hành xen kẽ nhau, bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng cho đến khuya. Thường thì mỗi khóa như vậy có khoảng từ 50 đến 200 thiền sinh cùng thực tập với nhau.

Product Details

ISBN-13: 9781090485991
Publisher: United Buddhist Foundation (Lien Phat Hoi)
Publication date: 03/14/2019
Pages: 190
Product dimensions: 6.00(w) x 9.00(h) x 0.40(d)

Table of Contents

MỤC LỤC

Lời giới thiệu 5

Buổi tối thứ nhất 7

Lời dạy mở đầu 7

Buổi tối thứ hai 15

Bát chánh đạo 15

Buổi sáng thứ ba 27

Bài thực tập: Cảm thọ 27

Buổi tối thứ tư 29

Sự chú ý đơn thuần 29

Buổi sáng thứ năm 39

Bài thực tập: Tư tưởng 39

Buổi tối thứ năm 41

1. Sắc: 44

2. Tâm: 47

3. Tâm sở: 47

4. Niết-bàn: 50

Buổi sáng thứ sáu 55

Bài thực tập: Đối tượng của cảm giác 55

Buổi tối thứ bảy 56

Những mẩu chuyện 56

Buổi sáng thứ tám 60

Bài thực tập: Tác ý 60

Buổi sáng thứ chín 62

Bài thực tập: Ăn trong chánh niệm 62

Buổi tối thứ chín 64

Năm triền cái 64

1. Tham dục: 64

2. Sân hận: 65

3. Thụy miên: 66

4. Trạo hối: 66

5. Nghi hoặc: 66

Buổi sáng thứ mười 75

Customer Reviews