Your search for Kiiara was adjusted to kiara

Title: Kiara's Tiara, Author: Mythili Gubbi
Title: Kiara King and The Enchanted Emerald, Author: Carol McCracken