Title: The Gamble, Artist: Yale Alley Cats
Title: Chinese Hard-Tipped Pen Calligraphy Penmanship for Children - Regular Script: Zhong Wen Yin Bi Shu Fa, Shao Er Qi Meng Jiao Cheng - Kai Shu, Author: Miss Ying Zhou
Title: Chinese Hard-Tipped Pen Calligraphy Penmanship for Children - Running Script: Zhong Wen Ying Bi Shu Fa, Shao Er Qi Meng Jiao Cheng - Xing Shu, Author: Miss Ying Zhou