Title: Chris Pratt, Author: Kenny Abdo
Title: Millie Bobby Brown, Author: Kenny Abdo
Title: Star Biographies, Author: Abdo Publishing
Title: Camila Cabello, Author: Kenny Abdo
Title: Meghan Markle, Author: Kenny Abdo