Title: U Totem, Artist: U Totem
Title: Aprender a hacer el amor: Reflexiones de un filósofo sobre la sexualidad en la era del porno, Author: Alexandre Lacroix