Title: Capital Offense, Author: Kathleen Antrim
Title: Through a Veil Darkly, Author: Kathleen Antrim