1 - 5 of 5 results for "J. V. Foix"

Title: Daybook 1918: Early Fragments, Author: J. V. Foix
Title: Els lloms transparents: de Gabriel Ferrater, Author: J. V. Foix i Mas
Title: Catalans de 1918: Edició de Lluís Quintana i Antoni Marí, Author: J. V. Foix i Mas
Title: As for Love: Poems and Translations, Author: M. L. Rosenthal
Title: When I Sleep Then I See Clearly, Author: J. V. Foix