Title: Presentes da vida, Author: Emily Giffin
Title: Questões do coração, Author: Emily Giffin
Title: Ame o que é seu, Author: Emily Giffin
Title: Primeiro e único, Author: Emily Giffin
Title: O amor em primeiro lugar, Author: Emily Giffin
Title: Uma prova de amor, Author: Emily Giffin
Title: Laços inseparáveis, Author: Emily Giffin