Title: Necessary Evil, Author: David Dun
Title: Spirit Walker, Author: David Dun
Title: The Black Silent, Author: David Dun
Title: Overfall, Author: David Dun
Title: At the Edge, Author: David Dun
Title: Unacceptable Risk, Author: David Dun