Title: Dog Drama, Author: Leslie O'Kane
Title: Of Birds and Beagles, Author: Leslie O'Kane
Title: Woof at the Door, Author: Leslie O'Kane
Title: Give the Dog a Bone, Author: Leslie O'Kane