Title: Something More Than Night, Author: Ian Tregillis
Title: The Word Exchange: A Novel, Author: Alena Graedon
Title: Low Town, Author: Daniel Polansky